Factoring is een vorm van financiering waarbij bedrijven hun uitstaande facturen verkopen aan een factormaatschappij in ruil voor directe cashflow. Dit kan voordelig zijn voor bedrijven die te maken hebben met langere betalingstermijnen van klanten en daardoor kampen met een slechte cashflow. In deze blog zullen we bespreken wat factoring is, hoe het werkt en welke voordelen het biedt voor bedrijven.

Wat is factoring?

Factoring is een financieringsmethode waarbij een factormaatschappij de openstaande facturen van een bedrijf overneemt. In ruil hiervoor ontvangt het bedrijf directe cashflow. De factormaatschappij neemt het risico op wanbetaling over en zorgt voor het innen van de facturen bij de klant. Dit betekent dat het bedrijf geen tijd meer hoeft te besteden aan het achterna zitten van betalingen en zich kan concentreren op de dagelijkse activiteiten en groei van het bedrijf.

Hoe werkt factoring?

Het proces van factoring is relatief eenvoudig. Een bedrijf stuurt zijn facturen naar de factormaatschappij, die deze beoordeelt en beslist welke facturen gekocht kunnen worden. De factormaatschappij zal dan het bedrijf een percentage van de factuurwaarde betalen, meestal tussen de 70-90%. De factormaatschappij neemt het eigendom van de facturen over en is verantwoordelijk voor het innen van de betalingen bij de klant. Wanneer de factuur volledig is betaald, zal de factormaatschappij het resterende bedrag, minus de factoringkosten, aan het bedrijf betalen.

Voordelen van factoring

Factoring biedt vele voordelen voor bedrijven, waaronder:

  1. Directe cashflow: Bedrijven krijgen directe toegang tot cashflow, waardoor ze hun lopende kosten kunnen dekken en kunnen investeren in groei en uitbreiding.
  2. Vermindering van risico op wanbetaling: De factormaatschappij neemt het risico op wanbetaling over en zorgt voor het innen van de facturen bij de klant. Dit vermindert het risico voor het bedrijf op oninbare vorderingen.
  3. Verbeterde cashflow: Factoring verbetert de cashflow van het bedrijf door de tijd tussen het verzenden van de factuur en het ontvangen van de betaling te verkorten. Hierdoor kunnen bedrijven hun werkkapitaal beter beheren en groei financieren.

Conclusie:

Factoring is een waardevolle financieringsmethode voor bedrijven die behoefte hebben aan directe cashflow en een verbeterde cashflow. Door het verkopen van facturen aan een factormaatschappij kunnen bedrijven hun cashflow verbeteren, het risico op wanbetaling verminderen en investeren in groei en uitbreiding. Het is belangrijk om een betrouwbare factormaatschappij te vinden die past bij de behoeften van uw bedrijf en ervoor te zorgen dat u begrijpt hoe de factoringovereenkomst werkt voordat u zich committeert.

Bovendien is het belangrijk te bedenken waarom factoring voor uw relevant is. Bedrijven die een gezonde cashflow hebben en weinig problemen hebben met wanbetalingen, zullen factoring bijvoorbeeld eerder inzetten om te besparen op (personeels)kosten voor debiteurenbeheer, terwijl andere ondernemingen juist sec gericht zijn op liquiditeit.

Kortom, factoring kan een waardevolle financieringsmethode zijn voor bedrijven die worstelen met een slechte cashflow en wanbetalingen. Door het verkopen van facturen aan een factormaatschappij kunnen bedrijven hun cashflow verbeteren, het risico op wanbetaling verminderen en investeren in groei en uitbreiding. Echter, het is belangrijk om te begrijpen hoe factoring werkt en om een betrouwbare factormaatschappij te vinden die past bij de behoeften van uw bedrijf.

Heeft uw bedrijf behoefte aan directe cashflow en een verbeterde cashflow? Overweeg dan om factoring als financieringsmethode te gebruiken. Neem contact op met Port Finance en bespreek de mogelijkheden voor uw bedrijf.