Het vierde kwartaal van 2023 is begonnen, en het is een uitgelezen moment om de economische trends die het MKB en de alternatieve financieringsmarkt beïnvloeden, onder de loep te nemen. In deze uitgebreide blog duiken we dieper in op de belangrijkste economische trends van 2023 en bieden we uitvoerige tips en voorbereidingsstrategieën voor MKB’ers.

1. Duurzaamheid

Wat betekent dit voor u?

Duurzaamheid is uitgegroeid van een ‘nice-to-have’ naar een ‘must-have’. In een rapport van het World Economic Forum wordt benadrukt dat duurzaamheid nu een belangrijke drijfveer is voor innovatie en concurrentievoordeel. Het negeren van duurzaamheidsinitiatieven kan leiden tot verloren klanten, verminderde investeringsmogelijkheden en zelfs wettelijke sancties.

Voorbereiding/Tips

 • Integreer Duurzame Praktijken: Overweeg om over te stappen op groene energie, het gebruik van duurzame materialen te bevorderen of een recyclingprogramma op te zetten.
 • Factoring voor Financiële Ruimte: Factoring kan u de financiële ruimte geven om te investeren in duurzame initiatieven. Door uw facturen te verkopen, kunt u sneller over liquide middelen beschikken.
 • Transparantie: Overweeg om een duurzaamheidsrapport te publiceren. Dit kan u helpen uw voortgang bij te houden en te delen met stakeholders, wat uw merkimago ten goede komt.

2. ESG (Environmental, Social, Governance)

Wat betekent dit voor u?

ESG-criteria worden steeds belangrijker in de bedrijfswereld. Volgens een rapport van McKinsey & Company zijn bedrijven met sterke ESG-prestaties beter in staat om financiële tegenslagen te weerstaan en presteren ze op de lange termijn beter dan hun concurrenten.

Voorbereiding/Tips

 • Ontwikkel een ESG-Beleid: Zorg ervoor dat uw beleid in lijn is met de huidige best practices en regelgeving. Dit kan variëren van milieuvriendelijke bedrijfsvoering tot ethische arbeidspraktijken.
 • Communiceer met Stakeholders: Eenmaal ontwikkeld, is het cruciaal om dit beleid duidelijk en transparant te communiceren naar uw medewerkers, klanten en investeerders.
 • Meet en Rapporteer: Gebruik ESG-rapportagetools om uw prestaties te meten en te rapporteren. Dit kan u helpen bij het aantrekken van investeerders en het verbeteren van uw bedrijfsreputatie.

3. Groene Toeleveringsketens

Wat betekent dit voor u?

Duurzaamheid is niet alleen een interne aangelegenheid; het strekt zich uit tot uw gehele toeleveringsketen. Bedrijven die investeren in duurzame toeleveringsketens kunnen niet alleen hun ecologische voetafdruk verminderen, maar ook profiteren van kostenbesparingen en een verbeterd merkimago.

Voorbereiding/Tips

 • Beoordeel Leveranciers: Kijk naar de milieupraktijken van uw huidige leveranciers en vergelijk deze met alternatieven in de markt. Dit kan u helpen bij het maken van geïnformeerde keuzes.
 • Groenere Opties: Overweeg om over te stappen naar leveranciers die duurzaamheidscertificaten zoals ISO 14001 of Fair Trade hebben.
 • Communiceer uw Inspanningen: Maak uw duurzaamheidsinspanningen bekend aan uw klanten en andere stakeholders. Dit kan een positieve impact hebben op uw merkreputatie.
4. Digitale Transformatie

Wat betekent dit voor u?

De COVID-19 pandemie heeft de noodzaak voor digitalisering versneld. Bedrijven die zich snel aanpassen, hebben een concurrentievoordeel. Volgens McKinsey & Company is de digitale adoptie met jaren versneld in slechts een paar maanden tijd.

Voorbereiding/Tips

 • Investeer in Digitale Tools: Of het nu gaat om projectmanagementsoftware, digitale marketingtools of e-commerce platforms, de juiste tools kunnen uw bedrijf efficiënter maken.
 • Training voor Medewerkers: Zorg ervoor dat uw team de vaardigheden heeft om deze nieuwe tools effectief te gebruiken.
 • Financiering: Factoring kan u de nodige financiële middelen bieden om te investeren in digitale transformatie. Door uw facturen te verkopen, kunt u snel toegang krijgen tot contant geld dat kan worden geïnvesteerd in uw digitale strategie.

5. Beleving van de Klant

Wat betekent dit voor u?

In een tijd waarin de kosten van levensonderhoud stijgen, wordt de klantbeleving nog belangrijker. Volgens een onderzoek van Forrester Research, zijn bedrijven die investeren in klantbeleving 60% winstgevender dan hun concurrenten.

Voorbereiding/Tips

 • Investeer in Klantenservice: Een tevreden klant is een terugkerende klant. Zorg voor goed opgeleid personeel dat klantvragen snel en efficiënt kan beantwoorden.
 • Naadloze Online en Offline Ervaring: Zorg ervoor dat de klant zowel online als offline dezelfde kwaliteit van dienstverlening ervaart. Dit kan bijvoorbeeld door een uniforme branding en naadloze overgang tussen online winkelen en fysieke winkels.
 • Gebruik Data-Analyse: Maak gebruik van klantgegevens om de ervaring te personaliseren. Dit kan variëren van productaanbevelingen tot gepersonaliseerde marketingberichten.

6. Talentacquisitie en -behoud

Wat betekent dit voor u?

Het vinden en behouden van talent is een uitdaging die niet lichtvaardig moet worden opgevat. Volgens een onderzoek van Bronnaam, ervaren veel MKB’s moeite met het aantrekken van gekwalificeerd personeel, wat op de lange termijn de groei kan belemmeren.

Voorbereiding/Tips

 • Bied Flexibele Werkomstandigheden: Flexibiliteit in werktijden en locatie kan een grote aantrekkingskracht zijn voor talent.
 • Groeimogelijkheden: Zorg voor duidelijke carrièrepaden en ontwikkelingsprogramma’s om werknemers te motiveren en te behouden.
 • Gebruik Factoring voor Snelle Fondsen: Factoring kan een uitstekende manier zijn om snel fondsen vrij te maken die kunnen worden geïnvesteerd in talentontwikkeling en andere HR-initiatieven.

7. Voorbereiding op een Recessie

Wat betekent dit voor u?

Een economische neergang is mogelijk in de nabije toekomst. Volgens Naam van de Bron, is het essentieel voor middelgrote en kleine bedrijven om proactieve maatregelen te nemen om de impact van een recessie te minimaliseren.

Voorbereiding/Tips

 • Bouw Financiële Reserves Op: Het hebben van een financiële buffer kan u helpen om moeilijke tijden door te komen zonder drastische maatregelen te moeten nemen.
 • Diversifieer uw Inkomstenstromen: Probeer niet te afhankelijk te zijn van één klant of markt. Diversificatie kan het risico verminderen.
 • Overweeg Factoring: Factoring kan een rol spelen bij het verbeteren van uw cashflow. Bij Portfinance kunnen we u helpen met op maat gemaakte factoringoplossingen die passen bij uw bedrijfsbehoeften.

8. Netto Nul Strategie

Wat betekent dit voor u?

De druk om de CO2-uitstoot te verminderen neemt toe, niet alleen vanuit de overheid maar ook vanuit klanten en investeerders. Het MKB kan een belangrijke rol spelen in de transitie naar een duurzamere economie.

Voorbereiding/Tips

 • Implementeer een Netto Nul Strategie: Door uw energieverbruik te verminderen en over te stappen op hernieuwbare energiebronnen, kunt u bijdragen aan een duurzamere toekomst.
 • Duurzaamheidsrapportage: Overweeg het opstellen van een duurzaamheidsrapport om uw voortgang bij te houden en transparant te zijn naar stakeholders.
 • Subsidies en Financiering: Er zijn verschillende subsidies en financieringsmogelijkheden beschikbaar voor bedrijven die willen investeren in duurzaamheid.
 • Samenwerking: Overweeg samen te werken met andere MKB’ers om kosten te delen en kennis uit te wisselen.

9. Digitalisering voor Toekomstige Paraatheid

Wat betekent dit voor u?

Digitale transformatie is niet langer een luxe, maar een noodzaak. Zoals eerder gezegd is de adoptie van digitale technologieën in het MKB-sector versneld door de COVID-19 pandemie, en bedrijven die hebben geïnvesteerd in digitalisering hebben betere financiële prestaties laten zien.

Voorbereiding/Tips

 • Investeer in Technologieën die uw Bedrijf Efficiënter Maken: Of het nu gaat om cloudopslag, automatisering van bedrijfsprocessen of verbeterde cybersecurity, de juiste technologieën kunnen uw bedrijf naar een hoger niveau tillen.
 • Factoring voor Financiële Ruimte: Met de extra cashflow die factoring biedt, kunt u investeren in deze technologieën zonder uw bedrijfsvoering te belemmeren.

10. Veranderende Wettelijke en Regelgevende Landschap

Wat betekent dit voor u?

Wetten en regelgeving zijn constant in beweging. Dit kan invloed hebben op verschillende aspecten van uw bedrijfsvoering, van arbeidsvoorwaarden tot belastingen.

Voorbereiding/Tips

 • Blijf op de Hoogte: Abonneer u op nieuwsbrieven of volg relevante websites om op de hoogte te blijven van wetswijzigingen die uw bedrijf kunnen beïnvloeden.
 • Juridisch Advies: Overweeg om een juridisch adviseur in te schakelen om te zorgen dat uw bedrijf voldoet aan nieuwe en bestaande wetten.
 • Financiële Implicaties: Houd rekening met mogelijke financiële implicaties, zoals boetes of extra kosten voor naleving.

De economische trends van 2023 bieden zowel uitdagingen als kansen voor het MKB. Door proactief te zijn en de juiste voorbereidingen te treffen, kunt u niet alleen overleven maar ook floreren in deze dynamische tijden.