Skip to content

Klachtenregeling Port Finance

Port Finance streeft naar een excellente dienstverlening. Wij hanteren een hoge standaard om onze klanten dagelijks snel en correct van dienst te zijn conform de Nederlandse wetgeving. Ondanks onze inspanningen, kan het voorkomen dat wij een fout maken en u niet tevreden bent over onze dienstverlening.


In het kader van ons kwaliteitsbeleid spannen we ons in onze dienstverlening continu te verbeteren. Als u een klacht heeft over Port Finance, staan wij voor u klaar en spannen we ons in voor een oplossing. Dat geldt ook voor andere bedrijven of personen, welke zich in welke vorm dan ook tekort gedaan voelen door ons.


Wat is een klacht voor Port Finance?
Wij nemen ieder signaal van ontevredenheid over de kwaliteit van onze dienstverlening serieus. Wij zullen klachten dan ook zonder voorbehoud in behandeling nemen.


Procedure van afhandeling
U ontvangt van ons binnen 3 werkdagen een bevestiging van uw klacht. De klacht wordt bij het management van Port Finance onder de aandacht gebracht. Vervolgens zal deze in behandeling worden genomen en indien van toepassing, inhoudelijk besproken met eventuele betrokkenen binnen Port Finance.


Ten slotte ontvangt u van ons een terugkoppeling. We streven ernaar dit proces binnen 21 dagen af te ronden. Mocht de afwikkeling door de complexiteit of andere oorzaken langer duren, dan informeren wij u voor het vervallen van voorgenoemde termijn. Voor de gehele procedure wordt bij ontvangst van uw klacht een klachtenmanager aangesteld, welke communicatie met u verzorgt.


Het belang van uw klacht
Uw klacht is voor ons aanleiding onze dienstverlening te evalueren. Waar nodig en mogelijk, zullen wij als Port Finance processen en werkwijzen aanpassen om u blijvend excellent van dienst te zijn.


Bewaartermijn en registratie
Na het verstrijken van de bewaartermijn van uw klachten, zal Port Finance deze volledig en conform geldende wet- en regelgeving verwijderen uit de voor klachtenregistratie bestemde systemen.


Wilt u een klacht indienen?
Uw klacht kunt u per e-mail indienen via factoring@portfinance.nl. We verzoeken u uw klacht zo volledig mogelijk te onderbouwen en ons indien mogelijk, van begeleidende correspondentie en bewijsvoering te voorzien. Wij zullen de ontvangst van uw klacht binnen 3 werkdagen bevestigen.


Heeft u een klacht over een incassodossier? We verzoeken u uw klacht zo volledig mogelijk te onderbouwen en ons indien mogelijk van bewijsvoering te voorzien. Deze klacht kunt u per e-mail indienen bij cs@portfinance.nl .


Indien onze afwikkeling van uw klacht m.b.t. factoring te wensen over laat, kunt u dit onder de aandacht brengen bij de brancheorganisatie De Beslissende Factor.