De Impact van Economische Trends voor Middelkleinbedrijven in 2023

De Impact van Economische Trends voor Middelkleinbedrijven in 2023

Het vierde kwartaal van 2023 is begonnen, en het is een uitgelezen moment om de economische trends die het MKB en de alternatieve financieringsmarkt beïnvloeden, onder de loep te nemen. In deze uitgebreide blog duiken we dieper in op de belangrijkste economische trends van 2023 en bieden we uitvoerige tips en voorbereidingsstrategieën voor MKB’ers.

1. Duurzaamheid

Wat betekent dit voor u?

Duurzaamheid is uitgegroeid van een ‘nice-to-have’ naar een ‘must-have’. In een rapport van het World Economic Forum wordt benadrukt dat duurzaamheid nu een belangrijke drijfveer is voor innovatie en concurrentievoordeel. Het negeren van duurzaamheidsinitiatieven kan leiden tot verloren klanten, verminderde investeringsmogelijkheden en zelfs wettelijke sancties.

Voorbereiding/Tips

 • Integreer Duurzame Praktijken: Overweeg om over te stappen op groene energie, het gebruik van duurzame materialen te bevorderen of een recyclingprogramma op te zetten.
 • Factoring voor Financiële Ruimte: Factoring kan u de financiële ruimte geven om te investeren in duurzame initiatieven. Door uw facturen te verkopen, kunt u sneller over liquide middelen beschikken.
 • Transparantie: Overweeg om een duurzaamheidsrapport te publiceren. Dit kan u helpen uw voortgang bij te houden en te delen met stakeholders, wat uw merkimago ten goede komt.

2. ESG (Environmental, Social, Governance)

Wat betekent dit voor u?

ESG-criteria worden steeds belangrijker in de bedrijfswereld. Volgens een rapport van McKinsey & Company zijn bedrijven met sterke ESG-prestaties beter in staat om financiële tegenslagen te weerstaan en presteren ze op de lange termijn beter dan hun concurrenten.

Voorbereiding/Tips

 • Ontwikkel een ESG-Beleid: Zorg ervoor dat uw beleid in lijn is met de huidige best practices en regelgeving. Dit kan variëren van milieuvriendelijke bedrijfsvoering tot ethische arbeidspraktijken.
 • Communiceer met Stakeholders: Eenmaal ontwikkeld, is het cruciaal om dit beleid duidelijk en transparant te communiceren naar uw medewerkers, klanten en investeerders.
 • Meet en Rapporteer: Gebruik ESG-rapportagetools om uw prestaties te meten en te rapporteren. Dit kan u helpen bij het aantrekken van investeerders en het verbeteren van uw bedrijfsreputatie.

3. Groene Toeleveringsketens

Wat betekent dit voor u?

Duurzaamheid is niet alleen een interne aangelegenheid; het strekt zich uit tot uw gehele toeleveringsketen. Bedrijven die investeren in duurzame toeleveringsketens kunnen niet alleen hun ecologische voetafdruk verminderen, maar ook profiteren van kostenbesparingen en een verbeterd merkimago.

Voorbereiding/Tips

 • Beoordeel Leveranciers: Kijk naar de milieupraktijken van uw huidige leveranciers en vergelijk deze met alternatieven in de markt. Dit kan u helpen bij het maken van geïnformeerde keuzes.
 • Groenere Opties: Overweeg om over te stappen naar leveranciers die duurzaamheidscertificaten zoals ISO 14001 of Fair Trade hebben.
 • Communiceer uw Inspanningen: Maak uw duurzaamheidsinspanningen bekend aan uw klanten en andere stakeholders. Dit kan een positieve impact hebben op uw merkreputatie.
4. Digitale Transformatie

Wat betekent dit voor u?

De COVID-19 pandemie heeft de noodzaak voor digitalisering versneld. Bedrijven die zich snel aanpassen, hebben een concurrentievoordeel. Volgens McKinsey & Company is de digitale adoptie met jaren versneld in slechts een paar maanden tijd.

Voorbereiding/Tips

 • Investeer in Digitale Tools: Of het nu gaat om projectmanagementsoftware, digitale marketingtools of e-commerce platforms, de juiste tools kunnen uw bedrijf efficiënter maken.
 • Training voor Medewerkers: Zorg ervoor dat uw team de vaardigheden heeft om deze nieuwe tools effectief te gebruiken.
 • Financiering: Factoring kan u de nodige financiële middelen bieden om te investeren in digitale transformatie. Door uw facturen te verkopen, kunt u snel toegang krijgen tot contant geld dat kan worden geïnvesteerd in uw digitale strategie.

5. Beleving van de Klant

Wat betekent dit voor u?

In een tijd waarin de kosten van levensonderhoud stijgen, wordt de klantbeleving nog belangrijker. Volgens een onderzoek van Forrester Research, zijn bedrijven die investeren in klantbeleving 60% winstgevender dan hun concurrenten.

Voorbereiding/Tips

 • Investeer in Klantenservice: Een tevreden klant is een terugkerende klant. Zorg voor goed opgeleid personeel dat klantvragen snel en efficiënt kan beantwoorden.
 • Naadloze Online en Offline Ervaring: Zorg ervoor dat de klant zowel online als offline dezelfde kwaliteit van dienstverlening ervaart. Dit kan bijvoorbeeld door een uniforme branding en naadloze overgang tussen online winkelen en fysieke winkels.
 • Gebruik Data-Analyse: Maak gebruik van klantgegevens om de ervaring te personaliseren. Dit kan variëren van productaanbevelingen tot gepersonaliseerde marketingberichten.

6. Talentacquisitie en -behoud

Wat betekent dit voor u?

Het vinden en behouden van talent is een uitdaging die niet lichtvaardig moet worden opgevat. Volgens een onderzoek van Bronnaam, ervaren veel MKB’s moeite met het aantrekken van gekwalificeerd personeel, wat op de lange termijn de groei kan belemmeren.

Voorbereiding/Tips

 • Bied Flexibele Werkomstandigheden: Flexibiliteit in werktijden en locatie kan een grote aantrekkingskracht zijn voor talent.
 • Groeimogelijkheden: Zorg voor duidelijke carrièrepaden en ontwikkelingsprogramma’s om werknemers te motiveren en te behouden.
 • Gebruik Factoring voor Snelle Fondsen: Factoring kan een uitstekende manier zijn om snel fondsen vrij te maken die kunnen worden geïnvesteerd in talentontwikkeling en andere HR-initiatieven.

7. Voorbereiding op een Recessie

Wat betekent dit voor u?

Een economische neergang is mogelijk in de nabije toekomst. Volgens Naam van de Bron, is het essentieel voor middelgrote en kleine bedrijven om proactieve maatregelen te nemen om de impact van een recessie te minimaliseren.

Voorbereiding/Tips

 • Bouw Financiële Reserves Op: Het hebben van een financiële buffer kan u helpen om moeilijke tijden door te komen zonder drastische maatregelen te moeten nemen.
 • Diversifieer uw Inkomstenstromen: Probeer niet te afhankelijk te zijn van één klant of markt. Diversificatie kan het risico verminderen.
 • Overweeg Factoring: Factoring kan een rol spelen bij het verbeteren van uw cashflow. Bij Portfinance kunnen we u helpen met op maat gemaakte factoringoplossingen die passen bij uw bedrijfsbehoeften.

8. Netto Nul Strategie

Wat betekent dit voor u?

De druk om de CO2-uitstoot te verminderen neemt toe, niet alleen vanuit de overheid maar ook vanuit klanten en investeerders. Het MKB kan een belangrijke rol spelen in de transitie naar een duurzamere economie.

Voorbereiding/Tips

 • Implementeer een Netto Nul Strategie: Door uw energieverbruik te verminderen en over te stappen op hernieuwbare energiebronnen, kunt u bijdragen aan een duurzamere toekomst.
 • Duurzaamheidsrapportage: Overweeg het opstellen van een duurzaamheidsrapport om uw voortgang bij te houden en transparant te zijn naar stakeholders.
 • Subsidies en Financiering: Er zijn verschillende subsidies en financieringsmogelijkheden beschikbaar voor bedrijven die willen investeren in duurzaamheid.
 • Samenwerking: Overweeg samen te werken met andere MKB’ers om kosten te delen en kennis uit te wisselen.

9. Digitalisering voor Toekomstige Paraatheid

Wat betekent dit voor u?

Digitale transformatie is niet langer een luxe, maar een noodzaak. Zoals eerder gezegd is de adoptie van digitale technologieën in het MKB-sector versneld door de COVID-19 pandemie, en bedrijven die hebben geïnvesteerd in digitalisering hebben betere financiële prestaties laten zien.

Voorbereiding/Tips

 • Investeer in Technologieën die uw Bedrijf Efficiënter Maken: Of het nu gaat om cloudopslag, automatisering van bedrijfsprocessen of verbeterde cybersecurity, de juiste technologieën kunnen uw bedrijf naar een hoger niveau tillen.
 • Factoring voor Financiële Ruimte: Met de extra cashflow die factoring biedt, kunt u investeren in deze technologieën zonder uw bedrijfsvoering te belemmeren.

10. Veranderende Wettelijke en Regelgevende Landschap

Wat betekent dit voor u?

Wetten en regelgeving zijn constant in beweging. Dit kan invloed hebben op verschillende aspecten van uw bedrijfsvoering, van arbeidsvoorwaarden tot belastingen.

Voorbereiding/Tips

 • Blijf op de Hoogte: Abonneer u op nieuwsbrieven of volg relevante websites om op de hoogte te blijven van wetswijzigingen die uw bedrijf kunnen beïnvloeden.
 • Juridisch Advies: Overweeg om een juridisch adviseur in te schakelen om te zorgen dat uw bedrijf voldoet aan nieuwe en bestaande wetten.
 • Financiële Implicaties: Houd rekening met mogelijke financiële implicaties, zoals boetes of extra kosten voor naleving.

De economische trends van 2023 bieden zowel uitdagingen als kansen voor het MKB. Door proactief te zijn en de juiste voorbereidingen te treffen, kunt u niet alleen overleven maar ook floreren in deze dynamische tijden.

Hoe werkt factoring?

Factoring is een populaire financieringsmethode voor bedrijven die moeite hebben met het verkrijgen van traditionele financiering. Het biedt bedrijven de mogelijkheid om snel toegang te krijgen tot cashflow door hun facturen te verkopen aan een factormaatschappij in ruil voor directe betaling. In deze blog gaan we dieper in op hoe factoring werkt en waarom het een aantrekkelijke optie kan zijn voor bedrijven.

Hoe werkt factoring?

Factoring houdt in dat een bedrijf zijn facturen verkoopt aan een factormaatschappij, die vervolgens verantwoordelijk wordt voor de inning van de betalingen van klanten. De factormaatschappij betaalt een percentage van de waarde van de facturen aan het bedrijf in ruil voor het eigendom van de facturen. Dit percentage varieert van 70% tot 90% van de factuurwaarde, afhankelijk van de factormaatschappij en de risico’s die het bedrijf met zich meebrengt.

De factormaatschappij neemt de verantwoordelijkheid voor de inning van de facturen over en zal de betalingen direct van de klanten innen. Dit helpt het bedrijf om sneller toegang te krijgen tot cashflow en elimineert het risico van wanbetaling. Het bedrijf kan zich concentreren op het uitvoeren van zijn activiteiten en het uitbreiden van zijn bedrijf, in plaats van zich zorgen te maken over het innen van betalingen.

Waarom is factoring aantrekkelijk?

Factoring is aantrekkelijk voor bedrijven die moeite hebben met het verkrijgen van traditionele financiering vanwege een gebrek aan zekerheden of een slechte kredietgeschiedenis. Factoring biedt een snelle en eenvoudige oplossing voor cashflow-problemen en elimineert het risico van wanbetaling. Dit maakt factoring een aantrekkelijke optie voor bedrijven die snel toegang nodig hebben tot cashflow om hun bedrijf te laten groeien en uit te breiden.

Bovendien biedt factoring bedrijven de mogelijkheid om hun werkkapitaal te verbeteren en investeringen te doen in nieuwe apparatuur, personeel en andere zakelijke behoeften. Door de snelle toegang tot cashflow kunnen bedrijven hun groei- en uitbreidingsplannen uitvoeren zonder te hoeven wachten op de betaling van openstaande facturen.

Tot slot maakt factoring het voor bedrijven mogelijk om hun financiële positie te verbeteren zonder extra schulden aan te gaan. In tegenstelling tot leningen of kredieten worden facturen niet beschouwd als schulden, waardoor bedrijven hun balans gezonder kunnen houden.

Conclusie

Factoring kan een waardevolle financieringsmethode zijn voor bedrijven die snel toegang nodig hebben tot cashflow en risico’s van wanbetaling willen verminderen. Door het verkopen van facturen aan een factormaatschappij kunnen bedrijven hun cashflow verbeteren, investeren in groei en uitbreiding en hun financiële positie verbeteren zonder extra schulden aan te gaan. Bovendien kan factoring bedrijven helpen om hun operationele efficiëntie te verbeteren door hen te bevrijden van de tijdrovende en vaak frustrerende taak van het innen van betalingen.

Als bedrijfseigenaar is het belangrijk om te begrijpen hoe factoring werkt en welke voordelen het biedt. Factoring kan een waardevol instrument zijn voor het oplossen van cashflow-problemen en het bevorderen van de groei en uitbreiding van uw bedrijf.

Tot slot is het belangrijk om een gerenommeerde factormaatschappij te kiezen die past bij uw bedrijfsbehoeften en die een goede reputatie heeft in de branche. Door zorgvuldig onderzoek te doen en offertes te vergelijken, kunt u de juiste factormaatschappij vinden die u kan helpen bij het verbeteren van uw cashflow en het laten groeien van uw bedrijf.

Kortom, factoring is een financieringsmethode die bedrijven kan helpen om snel toegang te krijgen tot cashflow en risico’s van wanbetaling te verminderen. Het is een aantrekkelijke optie voor bedrijven die moeite hebben met het verkrijgen van traditionele financiering en die hun werkkapitaal willen verbeteren zonder extra schulden aan te gaan. Met de juiste factormaatschappij kan factoring een waardevol instrument zijn voor het bevorderen van de groei en uitbreiding van uw bedrijf.

Wat is factoring en wat doet een factoringmaatschappij?

Factoring is een vorm van financiering waarbij bedrijven hun uitstaande facturen verkopen aan een factormaatschappij in ruil voor directe cashflow. Dit kan voordelig zijn voor bedrijven die te maken hebben met langere betalingstermijnen van klanten en daardoor kampen met een slechte cashflow. In deze blog zullen we bespreken wat factoring is, hoe het werkt en welke voordelen het biedt voor bedrijven.

Wat is factoring?

Factoring is een financieringsmethode waarbij een factormaatschappij de openstaande facturen van een bedrijf overneemt. In ruil hiervoor ontvangt het bedrijf directe cashflow. De factormaatschappij neemt het risico op wanbetaling over en zorgt voor het innen van de facturen bij de klant. Dit betekent dat het bedrijf geen tijd meer hoeft te besteden aan het achterna zitten van betalingen en zich kan concentreren op de dagelijkse activiteiten en groei van het bedrijf.

Hoe werkt factoring?

Het proces van factoring is relatief eenvoudig. Een bedrijf stuurt zijn facturen naar de factormaatschappij, die deze beoordeelt en beslist welke facturen gekocht kunnen worden. De factormaatschappij zal dan het bedrijf een percentage van de factuurwaarde betalen, meestal tussen de 70-90%. De factormaatschappij neemt het eigendom van de facturen over en is verantwoordelijk voor het innen van de betalingen bij de klant. Wanneer de factuur volledig is betaald, zal de factormaatschappij het resterende bedrag, minus de factoringkosten, aan het bedrijf betalen.

Voordelen van factoring

Factoring biedt vele voordelen voor bedrijven, waaronder:

 1. Directe cashflow: Bedrijven krijgen directe toegang tot cashflow, waardoor ze hun lopende kosten kunnen dekken en kunnen investeren in groei en uitbreiding.
 2. Vermindering van risico op wanbetaling: De factormaatschappij neemt het risico op wanbetaling over en zorgt voor het innen van de facturen bij de klant. Dit vermindert het risico voor het bedrijf op oninbare vorderingen.
 3. Verbeterde cashflow: Factoring verbetert de cashflow van het bedrijf door de tijd tussen het verzenden van de factuur en het ontvangen van de betaling te verkorten. Hierdoor kunnen bedrijven hun werkkapitaal beter beheren en groei financieren.

Conclusie:

Factoring is een waardevolle financieringsmethode voor bedrijven die behoefte hebben aan directe cashflow en een verbeterde cashflow. Door het verkopen van facturen aan een factormaatschappij kunnen bedrijven hun cashflow verbeteren, het risico op wanbetaling verminderen en investeren in groei en uitbreiding. Het is belangrijk om een betrouwbare factormaatschappij te vinden die past bij de behoeften van uw bedrijf en ervoor te zorgen dat u begrijpt hoe de factoringovereenkomst werkt voordat u zich committeert.

Bovendien is het belangrijk te bedenken waarom factoring voor uw relevant is. Bedrijven die een gezonde cashflow hebben en weinig problemen hebben met wanbetalingen, zullen factoring bijvoorbeeld eerder inzetten om te besparen op (personeels)kosten voor debiteurenbeheer, terwijl andere ondernemingen juist sec gericht zijn op liquiditeit.

Kortom, factoring kan een waardevolle financieringsmethode zijn voor bedrijven die worstelen met een slechte cashflow en wanbetalingen. Door het verkopen van facturen aan een factormaatschappij kunnen bedrijven hun cashflow verbeteren, het risico op wanbetaling verminderen en investeren in groei en uitbreiding. Echter, het is belangrijk om te begrijpen hoe factoring werkt en om een betrouwbare factormaatschappij te vinden die past bij de behoeften van uw bedrijf.

Heeft uw bedrijf behoefte aan directe cashflow en een verbeterde cashflow? Overweeg dan om factoring als financieringsmethode te gebruiken. Neem contact op met Port Finance en bespreek de mogelijkheden voor uw bedrijf.

Hoe weet ik of factoring past bij mijn bedrijf?

Factoring is de financieringsvorm bij uitstek voor bedrijven die snel willen dealen met uitdagingen omtrent hun liquiditeit of die moeite hebben om betalingen van klanten te innen. Maar hoe weet je of factoring geschikt is voor jouw bedrijf? In dit artikel geven we enkele tips en overwegingen om je te helpen bepalen of factoring een goede optie is voor jouw bedrijf.

Tips om te bepalen of factoring geschikt is voor jouw bedrijf:

1. Analyseer je cashflow-behoeften

Factoring kan nuttig zijn voor bedrijven die snel behoefte hebben aan liquiditeit en geen tijd hebben om te wachten op betaling van klanten. Als je bedrijf bijvoorbeeld groeit en je meer werkkapitaal nodig hebt om nieuwe projecten of bestellingen te financieren, kan factoring een optie zijn om aan deze behoeften te voldoen.

2. Overweeg de kosten

Bedenk dat factoring kosten met zich meebrengt. Factoringmaatschappijen brengen een vergoeding in rekening voor hun diensten, welke een percentage bedraagt van de factuurwaarde. Zorg ervoor dat je de kosten zorgvuldig afweegt tegen de voordelen van factoring voordat je besluit om ermee door te gaan.

3. Bereidheid om controle over te dragen

Bedrijven die factoring overwegen, moeten ook bereid zijn om controle over hun facturatieproces over te dragen aan een derde partij. Dit betekent dat de factormaatschappij verantwoordelijk wordt voor het innen van betalingen van klanten en het afhandelen van geschillen over onbetaalde facturen. Dit kan een voordeel zijn voor bedrijven die zich willen concentreren op hun kernactiviteiten en minder tijd willen besteden aan facturatie en debiteurenbeheer.

4. Klanten met lange betalingstermijn

Factoring kan ook een goede optie zijn voor bedrijven die met klanten werken die een lange betalingstermijn hanteren. Als jouw bedrijf bijvoorbeeld zaken doet met klanten die pas na 90 dagen betalen, kan factoring zorgen voor snellere betaling en meer liquiditeit.

5. Bespreek je opties met een expert

Ten slotte is het belangrijk om na te gaan of factoring past bij de specifieke behoeften en doelen van jouw bedrijf. Praat met een financieel adviseur of factoringmaatschappij om te bepalen of deze financieringsvorm geschikt is voor jouw bedrijf en welke factoringmaatschappij het beste past bij jouw bedrijf en branche.

Factoring kan een nuttige financieringsvorm zijn voor bedrijven die op korte termijn behoefte hebben aan werkkapitaal of die moeite hebben om betalingen van klanten te innen. Door deze tips te volgen, kun je een weloverwogen beslissing nemen over het gebruik van factoring als financieringsvorm. We leggen je de details graag verder uit in een kennismakingsgesprek.

Vijf voordelen van factoring ten opzichte van traditionele financieringen

Factoring is een financieringsmethode waarbij een bedrijf zijn openstaande facturen verkoopt aan een factoringmaatschappij, die het bedrag in ruil daarvoor direct aan het bedrijf betaalt, minus een vergoeding. Deze noemen we de factorfee. Er zijn verschillende voordelen van factoring ten opzichte van traditionele financieringsmethoden. Dit zijn de belangrijkste vijf voordelen:

 1. Snelheid: Factoring biedt bedrijven de mogelijkheid om snel toegang te krijgen tot kapitaal, aangezien de factoringmaatschappij meestal binnen enkele dagen na ontvangst van de facturen betalingen doet. Dit kan vooral nuttig zijn voor bedrijven die snel werkkapitaal nodig hebben om te kunnen groeien of om dringende uitgaven te kunnen doen.
 2. Liquiditeit: Factoring kan de cashflow van een bedrijf verbeteren, aangezien het bedrijf onmiddellijk geld ontvangt voor zijn facturen in plaats van te moeten wachten op betalingen van klanten. Dit kan helpen om de dagelijkse bedrijfsactiviteiten te ondersteunen en om nieuwe investeringen te doen.
 3. Vermindering van risico’s: Factoringmaatschappijen nemen het risico over van niet-betaling door klanten, waardoor bedrijven niet hoeven te investeren in incasso- of kredietbeheer en zich kunnen concentreren op hun kernactiviteiten. Dit kan ook helpen om het risico van wanbetaling te verminderen en zo de financiële stabiliteit van het bedrijf te verbeteren.
 4. Flexibiliteit: Factoring kan flexibeler zijn dan traditionele financieringsmethoden, omdat de hoeveelheid kapitaal die beschikbaar is voor het bedrijf afhankelijk is van de omvang van de facturen. Hierdoor kunnen bedrijven hun factoringprogramma’s afstemmen op hun specifieke financieringsbehoeften en cashflowcycli.
 5. Groeipotentieel: Factoring kan bedrijven helpen hun groeipotentieel te benutten door hen in staat te stellen snel kapitaal vrij te maken dat kan worden gebruikt om nieuwe projecten en investeringen te financieren. Dit kan vooral belangrijk zijn voor bedrijven die snel willen groeien, maar beperkt zijn door beperkte toegang tot kapitaal.

Factoring is een aantrekkelijke optie voor bedrijven die snel toegang tot kapitaal nodig hebben, hun cashflow willen verbeteren en hun risico’s willen verminderen zonder te hoeven investeren in incasso- of kredietbeheer. Voor uw vragen over factoring, staan wij voor u klaar via 085 047 1019.

Port Finance: De oplossing voor snelle betalingen zonder gedoe

PortFinance-oplossing

Vanaf 1 juni stopt ABN AMRO met de dienst ‘Snel Betaald’, waardoor veel ondernemers op zoek zijn naar een alternatief om snelle betalingen te kunnen blijven ontvangen. Port Finance biedt de ideale oplossing voor dit probleem.

Als toonaangevende factoringmaatschappij hebben wij jarenlange ervaring in het ondersteunen van ondernemers bij het beheer van hun cashflow. Onze diensten omvatten het direct betalen van facturen, waardoor je geen last hebt van lange wachttijden of administratieve rompslomp.

Met Port Finance hoef je je geen zorgen te maken over financiële risico’s of onzekerheden. Wij bieden betrouwbare en flexibele oplossingen op maat voor jouw specifieke behoeften, zodat je je kunt concentreren op de groei van jouw bedrijf.

Onze diensten omvatten onder andere het beheer van jouw debiteurenadministratie, facturatie en incasso. Dit alles wordt gedaan door onze ervaren en professionele teams, zodat je kunt rekenen op een vlotte en efficiënte dienstverlening.

Kies voor Port Finance en geniet van snelle betalingen zonder gedoe, terwijl je tegelijkertijd jouw cashflow optimaliseert. Neem vandaag nog contact met ons op en ontdek hoe wij jou kunnen helpen groeien en floreren in de competitieve zakelijke markt.

Factoring bij Port Finance: een slimme oplossing voor cashflow-problemen

PortFinance-Factoring

Als ondernemer is het belangrijk om voldoende cashflow te hebben om je bedrijf draaiende te houden. Maar wat als je te maken hebt met late betalingen van klanten of lange betalingstermijnen? Gelukkig is er een oplossing: factoring. In dit artikel leggen we uit hoe factoring bij Port Finance werkt en waarom het een slimme keuze kan zijn voor jouw bedrijf.

Wat is factoring?

Factoring is een financiële dienst waarbij je je openstaande facturen verkoopt aan een factoringmaatschappij, zoals Port Finance. De factoringmaatschappij betaalt je een percentage van de factuurwaarde en neemt het debiteurenrisico van je over. Vervolgens gaat de factoringmaatschappij achter de betaling aan bij de klant. Zodra de factuur is betaald, ontvang je het resterende bedrag minus een afgesproken vergoeding.

Waarom factoring bij Port Finance?

Port Finance is een gespecialiseerde factoringmaatschappij met jarenlange ervaring in de maritieme en transportsector. Door je facturen te verkopen aan Port Finance, ben je verzekerd van een snelle betaling en loop je geen risico meer op wanbetaling. Bovendien neemt Port Finance het debiteurenbeheer van je over, zodat jij je kunt richten op andere belangrijke zaken binnen je bedrijf.

Voordelen van factoring bij Port Finance:

 • Snelle betaling: je ontvangt binnen 24 uur een percentage van de factuurwaarde.
 • Geen debiteurenrisico: Port Finance neemt het risico van wanbetaling van je over.
 • Debiteurenbeheer uit handen: Port Finance zorgt voor het debiteurenbeheer, zodat jij je kunt focussen op je bedrijfsvoering.
 • Flexibiliteit: je kunt zelf bepalen welke facturen je wilt verkopen en wanneer.
 • Groeimogelijkheden: door snel over liquiditeit te beschikken kun je groeikansen benutten.

Factoring bij Port Finance is een slimme oplossing voor cashflow-problemen. Door je openstaande facturen te verkopen, ben je verzekerd van een snelle betaling en loop je geen risico meer op wanbetaling. Bovendien neemt Port Finance het debiteurenbeheer van je over, zodat jij je kunt richten op andere belangrijke zaken binnen je bedrijf. Wil je meer informatie over factoring bij Port Finance? Neem dan contact op met een van onze specialisten.